top of page
produktutveckling

PRODUKTUTVECKLINGS PROJEKT

by  Bergstedt senaste projekt var att ta fram förpackning och designa flaska. I projektet ingick allt du behöver för att ta fram produkt, från koncept till färgig  produkt. Vi använder våra kunskaper när du har produkt som du vill förbättra på avseende på material, kost, vikt, rationalisering och ta fram en innovativ produkt. Arbete med kvalitet, koncept och förpackningsförslag.

Mer exempel kan ges vid begäran.

bottom of page