top of page

Det är by Bergstedts målsättning att tillgodose våra klienter/kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. 

Våra kunder/klienter skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. 

Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster i konceptform som ska överträffa kundens/klienternas förväntningar .

Vi strävar efter att tillfredsställa och helst överträffa kundernas nuvarande och framtida behov.  

Det är därför by Bergstedts ambition att utföra sitt arbete, såväl internt som externt, på ett professionellt och korrekt sätt.

Vi ger både  “produkt”-  och “personlig” service till kunder/klienter.

 

För att uppnå detta har alla vi på by Bergstedt:

  • Rätt kompetens

  • Är servicevänliga

  • Håller vad vi lovar

  • Ger en korrekt information

För att ständigt förbättras ska vi på by Bergstedt:

  • Följa upp 

  • Vara lyhörda för kundens önskemål

Vi åtar oss att arbeta för en hög kvalitetsnivå, skapa värde för kund/klient och följa lagar och andra krav som verksamheten berörs av.

 

bottom of page