top of page

By Bergstedt vill bidra till ett bättre samhälle genom att vi tar ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. För att kunna erbjuda bästa lösningar för våra kunder/ klienter och tjänster som är framtagna på ett ansvarsfullt sätt i alla led har vi formulerat en uppförandekod.

Koden följer vårt bolags vikt av att se till helheten samt att vi får saker gjorda och gör dem på ett sätt som är både schysst och så miljövänligt som möjligt. 

By Bergstedt jobbar indirekt med miljöpåverkan genom att tänka på mer miljömässiga lösningar vid produktframtagning och bättre miljö .

By Bergstedt jobbar med digitala lösningar och har samarbetspartners som återanvänder material. Målet med detta system är att minska den totala mängden avfall som uppstår samt att undvika att avfall går till deponi och förbränning genom att återvinna och återanvända mer.

Vi åtar oss att arbeta för en hög kvalitetsnivå, skapa värde för kund/klient och följa lagar och andra krav som verksamheten berörs av.

bottom of page