top of page

Eftersom by Bergstedt är uppbyggt av ett team och inga anställda, så har vi inte de traditionella problemställningarna.

Varje teammedlem är individ var för sig och har eget ansvar för sitt välbefinnande, sin tid och arbetsmiljö.

 

Det finns inga andra krav än att leverera resultat vid uppdrag.  Varje teammedlem väljer efter sina egna behov och prioritering,

baserat på förtroende, transparens och öppen dialog mellan oss, med en förutsättning för ett ansvarsfullt företagande.

 

By Bergstedt har tagit fram arbetsprocess för tydliggörande av arbetsflöde och upplägg vid uppdrag.

Bergstedt  tar ansvar för teamets sammanhållning, hålla ihop teammedlemmars intresse och arbetsuppdrag som görs för 

by Bergstedt räkning. Teammedlemmar behandlas rättvist, jämställt och med respekt. Diskriminering, oavsett grund, får inte förekomma samt  trakasserier, mobbning, hot, förtryck eller annan kränkande behandling.

 

Utbetalning vid uppdrag sker mellan by Bergstedt och enskild teammedlem enligt överenskommelse.

Allt arbete sker under frivilliga former. 

Alla verksamma, oavsett uppdrags- eller kontraktsform, ska omfattas av teammedlemmens egen olycksfallsförsäkring. 


 

Vi åtar oss att arbeta för en hög kvalitetsnivå, skapa värde för kund/klient och följa lagar och andra krav som verksamheten berörs av.

Arbetsprocess by Bergstedt
bottom of page